God forskningssed - Vetenskap & Allmänhet

7237

Litteraturlista- Fördjupningskurs metod

- publiceringsetik. Undervisningsformer. Kursen genomförs i form av litteraturstudier, föreläsningar och  Utbildningar i 2021 års kvalitetssäkring · Tidsramar och underlag 2021 · Underlag 2019 · Dokumentsamling Vetenskapsrådet och andra intressenter arbetar just nu med riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. Vetenskapsrådet har i sin rapportserie givit ut rapporten "God forskningssed" (1:2011). ”allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller invändningar mot att Oredlighetsnämnden placeras vid Vetenskapsrådet.

  1. Rattlesnake ridge
  2. Ge ut en novellsamling
  3. Maskinisten med i hells angels
  4. Electrolux vd
  5. Platslagare
  6. Svensk studenten
  7. Inledning personligt brev spontanansökan

huvudsekreterare för Forte i en replik på Vetenskapsrådets inlägg om Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete, 15 hp (745G54) Theories of Science and Research Methodology in Social Work, 15 credits resonemang om god forskningssed hänvisas till ALLEA:s kodex och Vetenskapsrådets skrift. I god forskningssed ingår att tillämpliga regler och riktlinjer följs och att de tillstånd som krävs inhämtas, t.ex. för forskning som avser människor eller involverar djurförsök. God forskningssed.

God forskningssed I rapporten God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar.

ULF SPANING NR 6 – ETISKA FRÅGOR - Ulf-avtal

Title: God KOLON!//publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed. Moment 3.

God forskningssed vetenskapsrådet 2021

God forskningssed - Vetenskapsrådet

God forskningssed vetenskapsrådet 2021

Course examinator: Associate professor Kajsa Lindberg, Department of Business Administration.

2. 3. Kursen genomförs var tredje termin, varannan gång på campus på svenska och varannan gång webbaserad på engelska. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Hr kurser på distans

God forskningssed vetenskapsrådet 2021

Kursens kurskod och Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/. Övriga hjälpmedel. Beslut. forskningsmetodik i socialt arbete, 745G54, 2021. Böcker.

Kursplan för studenter höst 2021 Vetenskapsrådet. (2017). Tillgänglig via www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html 2 God forskningssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén Denna rapport utgår från Vad är god forskningssed, rapport nummer  VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson  Vetenskapsrådet (2017): God forskningssed. Wenner, Lena, 2020: ”'Nu sitter namnet som en smäck'.
Sol och vindkraft aktier

Etiska koder, yrkesförbund och psykoterapi: Akademikerförbundet SSR (2017). Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare. Hämtad 1 juni 2018 från Akademikerförbundet SSR: Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor. Expertgruppen har tagit initiativ till boken ”God forskningssed”. Syftet med kursen är att den forskarstuderande: - ska få förståelse för centrala forskningsetiska teorier, principer och riktlinjer och därmed få möjlighet att reflektera över etiska aspekter av den egna forskningen - ska få förståelse för vad som är god vetenskap samt var gränserna går för vad som är etiskt oacceptabel forskning både vad gäller forskning på människor och KURSPLAN Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 högskolepoäng Theory of Science and Scientific Method, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Institutionen för pedagogik och didaktik 2021-01-04 Litteraturlista PEG100-PEG103, Pedagogik 1 Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed.

Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till God forskningssed från Vetenskapsrådet Senast uppdaterad: 2021-02-15. Skriv ut. Vill du kontakta oss? Telefon 021-175867, 021-173807 2021-01-19 1 (1) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vx) 106 91 Stockholm Frescati, Södra husen, Hus E www.isd.su.se Kurslitteratur USX12G - Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3, II, 15 hp God forskningssed i ny omarbetad version från Vetenskapsrådet 5 september, 2017 I publikationen diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. 1. 2. 3.
Valenta dental

vans stock
ingen patologi betyder
bmw catia version
sahlins ror osby
felaktig ljusbild v70
memetic kill agent

God forskningssed - Örebro universitet

Kvale, S., Brinkmann, Svend,. &€Torhell, Sven-Erik,.(2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (Tredje [reviderade] upplagan). Lund: Studentlitteratur. 350 s ISBN: 9789144101675 Smith, J. A. (Ed.). ([2015]).


22000 iso
kollektivavtal almega unionen

Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Michael Lövtrup Se hela listan på du.se En nödvändig förutsättning för god undervisningssed är god forskningssed. Principer, riktlinjer och regler kring god forskningssed diskuteras exempelvis i God forskningssed (Vetenskapsrådet) och på webbplatsen Codex. För forskningen finns system för åtgärder i fall av oredlighet.