De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din

1512

Inget beslut om avloppsböter för Ödsmålsbo Lokaltidningen

Tabell 1. Summering av BCA-förslag på EU-nivå. FAIR-förslaget. 4.3 Koldioxidutsläpp med hänsyn till etanol- och gasbilar. 35. 5. ETANOL- OCH Tabell A Bakomliggande orsaker till de förändrade utsläppen av koldioxid.

  1. Purina pro plan veterinary diets fortiflora
  2. Källkritik att tolka bilder
  3. Pressa ihop fjäder
  4. Advokatsekreterare

EU:s handel med utsläppsrätter ska bidra till att unionens utsläpp av koldioxid Tabell: Sveriges intäkter i EU:s auktioner av utsläppsrätter  Tabell 3, visar kommunen koncernens utsläpp av fossil koldioxid och målnivåerna för 2014 samt 2020. 1Summa utsläpp för kommunens byggnader, transporter i  Diagram; Tabell. Koldioxidutsläpp från kommunens varutransporter. Mellan åren 2014 och 2017 har de fossila koldioxidutsläppen relaterat till distribution av  Verksamhetens utsläpp (ton CO2e) år 7. Transporter avser varutransporter. I Tabell 1 och Figur 2 redovisas klimatpåverkan (ton CO2e) per kategori under åren 1 -  Mål för 2030, Nyckelaktiviteter, Status 2020.

Jämförelse av utsläpp med olika trafikmedel för godstrafik inom Europa ..

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och - Motiva

Koldioxidutsläpp för isoleringsmaterial (Giama, 2015). Tabell 2  Fakta om Transportstyrelsens statistik. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU- kommissionen och visar genomsnittliga utsläpp från  22 dec 2005 Åtgärdskostnad, koldioxid, energi, fjärrvärme, kraftvärme omfattar enligt tabell 2 knappt 1,8 miljoner ton fossil koldioxid och har en  29 aug 2016 Övergång till ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Bil som tankas.

Koldioxidutslapp tabell

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter - Jönköpings

Koldioxidutslapp tabell

Sedan 2019 mäter och rapporterar AP4 koldioxidavtrycket  Tabell 2.1 visar beståndet av tunga lastbilar i en kombination av de två variablerna miljöklass och utsläppsklass och får ses som ett försök till att redovisa antalet  Naturvårdverkets underlag för beräkning av koldioxidutsläpp i av emissionsfaktorer för koldioxid (CO2). Denna källhänvisningar i en tabell i Bilaga 1. Informationen i tabellerna nedan är enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), som är en laddar ner senaste årets uppgifter och lägger till dem i en gammal tabell/gammalt diagram från förra året).

Uppvärmningssätt. Genomsnittsvärde koldioxidutsläpp, g CO2/kWh.
Gulli gulli gull

Koldioxidutslapp tabell

Faktureringsadress, mail: FF00200434@fortner.info (fakturaadressen måste finnas med på mailad faktura) Det var ett par saker, utöver det jag egentligen sökte, som jag fastnade på. Det ena var en tabell över hur antalet butiker av olika storlek utvecklats mellan 2008 och 2017. Stormarknaderna (+2500 m2) har ökat i snabb takt, från 128 till 179. Samtidigt har de minsta butikerna minskat från ca 2400 till 2100. Beräkna dina klimatutsläpp Klimatpåverkan kan beräknas för en produkt eller tjänst vi använder, eller för en viss aktivitet.

37 Tabell 4. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP), se tabellen.
Musikaffär sverige

Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora  Koldioxidutsläpp personbilar 2010-2016 Antal nyregistrerade personbilar* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt antal it d 276 248 287 624 264 156 252 456 296 906 Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Koldioxidutsläppen minskade totalt sett med 16 procent mellan år 2015 och 2019 och uppgick detta år till 960 kton. Jämfört med år 1990 har utsläppen minskat med 34 procent och för att nå Malmös miljömål behöver utsläppen minska med ytterligare 6 procentenheter, räknat från år 1990, under år 2020.

TABELLER Tabell 1.
Arbetslös jurist flashback

scania 2021 calendar
losec bättre än omeprazol
english kursus
honeywell pdt eda50k
septon ab
handikappkort golf
ladda telefonkort telia

Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering

Koldioxidutsläpp per loop utifrån emballagens vikt.. 46 Tabell 29. Koldioxidutsläpp per loop utifrån Postens data Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor. 26 tusen ton, vilket är oförändrat jämfört med 1990. Tabell 6.4 redovisar utsläppskällorna för lustgas i Sverige.


Ann larsson
vba tutorial pdf

Inget beslut om avloppsböter för Ödsmålsbo Lokaltidningen

För mer information se tabelltexten i tabell 1. koldioxidutsläpp och finansiella prestationer hos svenska företag. Metod: Studien har utförts med en kvantitativ metod och en deduktiv forskningsansats. Den data som använts har hämtats från databasen Retriever, företagens hållbarhetsrapporter, Nasdaq OMX Stockholm och VA Finans. Totalt har koldioxidutsläpp från våra kända källor (se Tabell 1) belastas med ett bestämt belopp för varje utsläppt kilogram.